Reglement for leje af selskabslokale på Kornerupgård (gældende fra d. 01.08.2021)

Website: www.kornerupgaard.dk – E-mail: kornerupgaardshave@hotmail.com

Ved reservation aftales med:

Kornerupgaard v. Jesper Tofthøj Larsen, Ravnshøjvej 11, Kornerup, 4000 Roskilde, CVR nr. 36665750

1. Reservation

Selskabslokalet kan lejes i april, maj, juni, august og september, i weekenderne, og lejeperioden er fredag fra kl. 12 til søndag kl. 12.00 eller lørdag fra kl. 12.00 til mandag kl. 12.00.

Forespørg venligst på mail om lokalet er ledigt de ønskede datoer og angiv begivenhed og antal gæster.

Der er mulighed for fremvisning af selskabslokalet på bestemte dage, se webside for nærmer info.

Reservation af selskabslokalet kan kun ske ved at sende en bekræftende e-mail. Prisen for leje er 9.000 kr.

Ved reservation af selskabslokalet betales en forudbetalt leje på 4.000 kr. og et depositum på 2.000 kr. Indbetaling sker kun via bankoverførsel senest 7 dage efter modtagelse af skriftlig reservation på e-mail. Restbeløbet på 5.000 kr. for leje af selskabslokalet betales senest 120 dage før arrangementet.

Der udlejes IKKE til ungdomsfester.

2. Fortrydelsesfrist og afbestilling

Fortrydelse eller afbestilling af hele lejeperioden skal altid ske skriftlig på e-mail.

Lejer kan fortryde sit køb op til 7 dage efter betaling af forudbetalt lejebeløb og depositum, hvor lejer vil få tilbagebetalt depositum og forudbetalt lejebeløb. Efter fortrydelsesfristen er udløbet, tilbagebetales det forudbetalte lejebeløb ikke, men depositum tilbagebetales.

Ved afbestilling senere end 120 dage før arrangement, tilbagebetales det fulde lejebeløb af selskabslokalet ikke, men depositum tilbagebetales.

Udlejer kan, i tilfælde af vandskade, brand eller anden hændelse, som medfører at det reserverede arrangement ikke kan afholdes på Kornerupgård, annullere reservationen og lejer tilbagebetales maksimalt det indbetalte lejebeløb og depositum.

3. Indeholdt i lejen

Lejen indeholder adgang til garderobe, to toiletter, selskabslokale, anretter køkken, terrasse og en del af haven. Lejen omfatter service til 56 personer. Endvidere dækker lejen runde borde (160 Ø), eller lange borde (180 cm x 75 cm), stole, enkelte mindre gryder, køkkeninventar m.v. Anretter køkken tilknyttet lejemålet, må anvendes på eget ansvar. Inklusiv i lejeprisen er papirhåndklæder på toiletter, toiletpapir, håndsæbe, diverse rengøringsmidler, viskestykker, karklude, affaldssække, kaffefiltre, samt forbrug af vand, varme og el.

Der forefindes en underbords-industriopvaskemaskine i anretter køkken med tilhørende sæbe og afspændingsmiddel. Alt service tørres af med viskestykke når det tages ud af opvaskemaskine, og inden det sættes på plads. I modsat fald modregnes i depositum med 250 kr. pr. time efterfølgende for dette arbejde.

Senest en uge før reservationsdato kontaktes lejer for ønske om antal borde og stole der skal bruges og sættes frem i selskabslokalet til reservationsdagen.

Lejer sørger selv for den endelige opstilling af borde og stole, borddækning, duge, pynt til borde mm. Lejer medbringer selv køkkenknive og større skærebrætter.

Der udleveres to nøgler til lejer ved lejemålets begyndelse fredag eller lørdag kl. 12.00. Lejer afleverer nøglerne til udlejer søndag eller mandag kl. 12.00, samtidig med at lejemålet kontrolleres af udlejer.

4. Oprydning og rengøring.

I lejemålet må der ikke fæstnes dekoration, pynt mm., med mindre det udtrykkeligt og detaljeret er aftalt med udlejer.

Lejer afleverer lejemålet som det blev modtaget, dvs. opryddet, den følgende dag kl. 12.00. Stole og borde skal være rengjorte, og opvaskemaskine skal være tømt. I modsat fald modregnes i depositum med 250 kr. pr. time for dette arbejde.

Affald samles i klare affaldssække og stilles foran indgang til anretter køkken.

Udlejer står for slut rengøring.

Hvis der er brandmærker eller pletter, eller sket skade på div. inventar etc., vil dette blive fratrukket depositum og evt. påført en slutfaktura.

Her gøres opmærksom på at udlejer beregner 600 kr. pr. time for ophold i lejemålet udover den reserverede lejeperiode.

5. Ophold

Her gøres opmærksom på at al færden og ophold på Kornerupgård og det lejede område er på eget ansvar, gældende for både lejer, lejers gæster og andre personer med relation til lejer.

Boldspil er ikke tilladt.

Konfetti er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at plukke eller beskadige havens planter.

Det er ikke tilladt at medbringe dyr i lejemålet.

Lege og kreative aktiviteter må kun gennemføres på græsplænen.

Affyring af raketter og andet fyrværkeri er ikke tilladt. Overtrædelse vil medføre anmeldelse til politiet.

Det er ikke tilladt at overnatte i lejemålet.

Lejer og lejers gæster har pligt til at respektere private skilte på Kornerupgårds arealer.

Af hensyn til naboer SKAL vinduer og døre være lukkede efter kl. 23.00.

Udlejer har adgang til lejemålet i lejeperioden.

6. Rygning

Der må ikke ryges i selskabslokalet, på terrassen og i haven.

Der må kun ryges foran indgangen til terrassen fra gårdspladsen.

7. Mangler/klage

Da købeloven ikke gælder direkte på tjenesteydelser, bør lejer tage kontakt til udlejer, som vil forsøge at udbedre eventuelle mangler. Kontakt til udlejer i udlejningsperioden på tlf.: 21 49 35 05. Hvis det er lejers egne eller øvrige ydre omstændigheder, der udgør manglen, kan udlejer ikke blive gjort ansvarlig.

8. Erstatning

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for lejers/lejers gæsters private ting under lejemålet.

I tilfælde af at lejer eller lejers gæster under lejeperioden forårsager skade på bygninger eller inventar er lejer/lejers gæster pligtig til at betale erstatning til udlejer.

Bortkomne nøgler erstattes med kr. 1.500 pr. stk.

9. Persondatapolitik/informationspligt

For at kunne give lejer den korrekte ydelse har, udlejer brug for oplysninger på den/de pågældende lejere, dvs. navn/navne, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse samt datoer for den ønskede lejeperiode. Oplysningerne gemmes i 5 år.

Det er vigtigt at den/de pågældende lejere afgiver korrekte oplysninger så udlejer kan identificere den/de pågældende lejere entydigt og holde kontaktoplysninger opdaterede.

10.  Accept af ovenstående reglement

Ved indbetaling af forudbetalt lejebeløb og depositum erkender lejer at have accepteret ovenstående reglement samt at være indforstået med betingelserne.

Ovenstående reglement fremsendes sammen med faktura for forudbetalt lejebeløb og depositum.